Charakterystyka szczegółowa i właściwości ASORTYMENTU jest integralną częścią Regulaminu Świadczenia Usług

 

1. Tolerancje wymiarowe dla wszystkich ŻALUZJI POZIOMYCH ALUMINIOWYCH:

  • szerokość żaluzji, wymiar całkowity +/- 3 mm
  • wymiar maskownicy prostej + 3 mm, dwustronnej (z bokami) + 10 mm względem lameli
  • długość sterowania +/- 30 mm
  • długość żaluzji (wysokość całkowita) mierzona jest od początku rynny górnej do końca listwy dolnej na otwartych lamelach

 

2. Tolerancje kształtu i wymiaru zgodnie z normą PN-EN 13120+A1:2014-04

blank

blank

 

3. Dopuszczalna jest różnica odcieni sznurków, drabinek, rynien oraz taśm aluminiowych (lamel) w porównaniu z posiadanym wzornikiem.

4. Zastosowanie napędów o tych samych parametrach nie gwarantuje takiej samej szybkości podnoszenia pakietu żaluzji (w wyjątkowych sytuacjach nawet przy takich samych wymiarach wyrobów).

5. Elastyczność drabinki sznurkowej, taśmowej i ich skok może ulegać drobnym wahaniom, w zależności od partii produkcyjnej i rozmiarów żaluzj. Możliwość zgrania lameli dotyczy tylko żaluzji o tym samym lub podobnym wymiarze. Nierówny sufit lub podłoga mogą wpłynąć na zgranie żaluzji.

blank

 

6. Dopuszczalna jest różnica ilości lamel w przypadku takich samych wymiarów żaluzji, jest to spowodowane tolerancją drabinki.

7. Drabinka stosowana do produkcji żaluzji może barwić lamele. Zjawisko to może być szczególnie widoczne w przypadku zastosowania kontrastujących kolorów lamel i drabinki.

8. Ciężar żaluzji może doprowadzić do rozciągnięcia drabinki taśmowej.

9. Żaluzje aluminiowe nie zapewniają 100% zaciemnienia. Posiadają niewielkie prześwity między zamkniętymi lamelami.

10. Żaluzje zamykają się tylko w jedną stronę.